Konferencja podsumowująca projekt LIFEcogeneration.pl pt.: Energia z odpadów dzisiaj

 
Szanowni Państwo,

W imieniu Ar­ka­­diu­­sza Primusa, prezesa zarządu INVESTEKO S.A., pra­­gnie­­my po­­i­n­fo­r­mo­­wać, iż we wtorek 18 września 2018 r. spółka Inve­­ste­­ko S.A. or­ga­­ni­­zu­­je ko­n­fe­­re­n­cję pod­su­mo­wu­ją­cą projekt LIFEco­ge­ne­ra­tion.pl współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków Komisji Eu­ro­pej­skiej i NFOŚiGW.

Za­pra­sza­my do udziału w kon­fe­ren­cji!
 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Adamem Bodziakiem pod numerem 503 174 520 lub mailowo adam.bodziak@investeko.pl

Poniżej agenda konferencji:
 

Wróć

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...