Raport końcowy z realizacji projektu LIFEcogeneration.pl przekazany Komisji Europejskiej

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2019 roku INVESTEKO przekazało Komisji Europejskiej Raport Końcowy (Final Report) sporządzony po zakończeniu realizacji projektu LIFEcogeneration.PL. Raport końcowy to kluczowy dokument podsumowujący cały okres realizacji projektu od dnia 1.07.2013 r. do dnia 30.09.2018 r., weryfikujący osiągnięte wskaźniki oraz potwierdzający prawidłowość realizacji projektu na wszystkich etapach.

Jesteśmy zdecydowanie zadowoleni z wyników realizacji projektu jak i ze sporządzonego Raportu Końcowego oraz oczekujemy pozytywnej weryfikacji raportu przez Komisję Europejską i końcowe rozliczenie projektu.

Go back

This website uses cookies in order to help us deliver our services. By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy and your web browser settings. Read more …