Warsztaty demonstracyjne LifeCogeneration

Grupa zagraniczna z Gwatemali oraz z Republiki Dominikańskiej

13 kwietnia 2018 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym INVESTEKO odbyły się warsztaty demonstracyjne LifeCogeneration, w których wzięła udział grupa zagraniczna z Gwatemali oraz Republiki Dominikańskiej.

Program wizyty składał się z dwóch części. Pierwsza - teoretyczna, w której koordynator projektu LifeCogeneration.PL zaprezentował profil firmy, przedstawił projekt oraz opisał węzły technologiczne instalacji. W drugiej części uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia hali.

Technologia, która została zaprezentowana przez naszych ekspertów zrobiła na zaproszonych gościach pozytywne wrażenie. Z ich strony padło bardzo dużo pytań, nie tylko związanych z samą technologią, ale również pytali o realizowany w Polsce system gospodarki odpadami oraz o efekty wdrażanych przez kilka ostatnich lat zmian.

Go back

This website uses cookies in order to help us deliver our services. By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy and your web browser settings. Read more …