Poznaj działania, które podejmujemy w ramach projektu.

LIFE COGENERATION.PL stanowi wzorcowy sposób demonstracji, iż rozwiązanie ważkiego problemu środowisko-wego można zapewnić dzięki innowacyjnej metodzie termicznego przetwarzania odpadów, zastosowaniu najno-wocześniejszych technologii (zgazowanie/kogeneracja) i nowych form współpracy podmiotów publicznych z prywatnymi.

Cele projektu będą realizowane poprzez podjęcie następujących działań:

 • 1

  Dopracowanie koncepcji technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
  koordynacją proce-dury formalnej wdrożenia prototypu w skali pilotażowej

  Jak dotąd elementy technologii zostały opracowane i zweryfikowane w skali laboratoryjnej. Określono kluczowe parametry procesu. Dostosowanie technologii do skali technicznej wymaga doprecyzowania założeń.

 • 2

  Budowa i uruchomienie instalacji demonstracyjnej.

  Skonstruowanie prototypu wymaga projektu i wykonania unikatowych urządzeń a następnie ich integracji w złożoną instalację zdolną utrzymać zamknięty proces technologiczny o założonych parametrach.

 • 3

  Testowanie i ocena technologii w skali pilotażowej.

  Prototypowa instalacja zostanie zweryfikowana pod kątem założonych właściwości aby potwierdzić ekonomiczną wykonalność oraz znaczenie technologii dla rozwiązania problemu środowiskowego.

 • 4

  Przeprowadzenie cyklu działań informacyjnych skierowanych do podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem prezentowanej technologii w skali przemysłowej oraz do opinii publicznej.

  Zaplanowane działania pozwolą rozpowszechnić wiedzę o instalacji prototypowej co stymulować będzie zainteresowanie inwestorów nowoopracowaną technologią. Przekaz informacji do lokalnych społeczności ma kluczowe znaczenie dla budowania społecznej aprobaty dla niniejszej technologii

 • 5

  Prezentacja technologii.

  Nowa technologia będzie szczegółowo omawiana, dyskutowana i prezentowana w ramach działań projektowych.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...