Dotychczasowe wyniki działań w projekcie.

Oczekiwane rezultaty

W ramach projektu powstanie prototypowa instalacja demonstracyjna do zagospodarowanie energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu zgazowania i wysokoefektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Instalacja zostanie uruchomiona, przetestowana i zwalidowana. Ważnym rezultatem projektu będzie rozpowszechnienie informacji o LIFE COGENERATION.PL oraz szeroka prezentacja naszej technologii wśród grup docelowych projektu i interesariuszy.

Dotychczasowe postępy w realizacji projektu
Nazwa Status
Zatrudnienie zespołu zarządzającego wykonano Wykonano
Uruchomienie dedykowanej strony www projektu oraz
dwóch profili projektu w portalach społecznościowych
wykonano Wykonano
Koncepcja techniczna instalacji demonstracyjnej
LIFE COGENERATION.PL
wykonano Wykonano
Konferencja inauguracyjna wykonano Wykonano
Powołanie Komitetu Konsultacyjnego i jego pierwsze spotkanie wykonano Wykonano
Udział w pierwszych krajowych targach branżowych wykonano Wykonano
Organizacja pierwszej debaty na terenie Polski wykonano Wykonano
Umieszczenie na stronie www interaktywnej prezentacji
demonstrującej opracowaną technologię
wykonano Wykonano
Wydanie prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych
wykonano Wykonano
Zawarcie umów z wykonawcą generalnym i Inżynierem
Kontraktu
wykonano Wykonano
Organizacja pierwszej debaty na terenie UE (poza granicami
Polski)
wykonano Wykonano
Udział w pierwszych międzynarodowych targach branżowych wykonano Wykonano
4 z 8 spotkań z Komitetu Konsultacyjnego wykonano Wykonano
Pierwsze warsztaty demonstracyjne wykonano Wykonano
Zakończenie budowy prototypowej instalacji demonstracyjnej
LIFE COGENERATION (odbiór końcowy)
 wykonano Wykonano
Druga fala badania świadomości społecznej i postaw wśród
społeczności lokalnych
wykonano Wykonano
Produkcja filmu dokumentalnego obrazującego przebieg
projektu
wykonano Wykonano
Zakończenie testów prototypowej instalacji demonstracyjnej
LIFE COGENERATION
wykonano Wykonano
Konferencja z okazji otwarcia instalacji demonstracyjnej wykonano Wykonano
Uruchomienie prototypowej instalacji demonstracyjnej wykonano Wykonano
Raport końcowy z walidacji prototypowej instalacji
demonstracyjnej
wykonano Wykonano
Publikacja Księgi Najlepszych Praktyk wykonano Wykonano
Audyt Zewnętrzny wykonano Wykonano
Konferencja podsumowująca wykonano Wykonano

 

Instalacja prototypowa potwierdzi wykonalność technologii w pełnej skali przemysłowej o następujących parametrach docelowych:

moc elektryczna w ukł. kogeneracyjnym – 1,5MW
moc cieplna brutto – 4,3MW
wydajność 20,000Mg/rok

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...