Cele ogólne projektu

W projekcie LIFE COGENERATION.PL zaprojektujemy i zbudujemy pierwszą, kompletną, prototypową instalację do zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu zgazowania i wysokoefektywnej kogeneracji.
Zgazowanie to proces technologiczny polegający na przeprowadzeniu paliwa formowanego o dużej zawartości węgla w PALIWO GAZOWE w wyniku rozkładu termicznego w kontrolowanej ilości tlenu lub powietrza.

Podłoże projektu

Dane wskazują, że w Polsce i wielu krajach UE ilość odpadów komunalnych i osadów ściekowych wzrasta każdego roku. Niezmiennie najpowszechniejszą metodą ich utylizacji jest składowanie, które w wielu regionach przekracza 80%. Frakcja nadsitowa odpadów komunalnych i osady ściekowe mają bardzo dobre właściwości paliwowe i nadal nie jest w pełni wykorzystany ich potencjał energetyczny. Zgodnie z Dyrektywami UE 2006/12/EC czy 199/31/EC składowanie jest na ostatnim miejscu w hierarchii utylizacji – po zapobieganiu, minimalizacji, ponownym użyciu, recyklingu materiałowym i odzysku energii.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów. Wkrótce wprowadzony ma też zostać zakaz składowania wszelkich odpadów o wartości energetycznej powyżej 6MJ/kg. Jednocześnie Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 pozwala zapewnić sortowanie tych wysokoenergetycznych surowców.

Wdrożenie Planu jest szczególnie trudne dla małych i średnich miast i gmin. Ilość wytwarzanych przez nie odpadów nie jest wystarczająco duża aby opłacało się tam budować duże spalarnie odpadów. Potencjalnym rozwiązaniem stają się więc mniejsze, rozproszone źródła energii bazujące na lokalnych strumieniach odpadów.

Cele szczegółowe

 • 1

  Wdrożenie prototypowej instalacji w skali pilotażowej, która integrować będzie 5 węzłów technologicznych

 • 2

  Testowanie i walidacja technologii na zintegrowanym prototypie aby zweryfikować zakładane specyfikacje funkcjonalność instalacji

 • 3

  Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. projektu i nowej technologii zagospodarowania odpadów

 • 4

  Wykonanie cyklu działań demonstrujących nową technologię

 • 5

  Wzrost świadomości społecznej w obszarze nowych technologii termicznego przetwarzania odpadów.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...