Listopad 2013

LIFE goes on!

W czwartek 21 listopada Parlament Europejski zatwierdził kolejny program LIFE na lata 2014-2020. Budżet programu wzrośnie do poziomu €3.1 mld (z aktualnego €2.2mld). Nowy program będzie szczególnie zorientowany na nowe zadania i wyzwania w obszarze działań na rzecz klimatu i efektywnego wykorzystania zasobów.

Parlament Europejski informuje, że w kolejnym programie LIFE, projekty będą wybierane na bazie ich jakości i potencjału demonstracyjnego. Planowany jest też bardziej przejrzysty sposób podziału środków pomiędzy kraje członkowskie. Uruchomione także zostaną środki budowania zdolności, aby pomóc państwom i regionom o niskim poziomie sukcesu w dotychczasowych naborach przygotowywać lepsze projekty.

Odwiedź: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2013/november/index.htm#newlife.

Więcej...

Po kick-off'ie

5 listopada 2013 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektów LIFE+, przyjętych do współfinansowania w ramach naboru w 2012 . W Kick-off meeting wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, zespołów monitorujących, NFOŚiGW oraz reprezentanci 23 projektów LIFE+ realizowanych przez podmioty z Europy Środkowej.

Celem spotkania było zapoznanie beneficjentów z zasadami wdrażania projektów LIFE+, współpracy z Komisją Europejską oraz rolą zespołów monitorujących w realizacji przedsięwzięć. Szczegółowo omówiono Postanowienia Wspólne (czyli warunki umowy pomiędzy beneficjentami a Komisją Europejską), a także aspekty techniczne i finansowe realizacji przedsięwzięć, zasady raportowania oraz rozpowszechniania informacji na temat projektów.

Jednym z kluczowych elementów spotkania była prezentacja nowych projektów LIFE+, ich celów, działań i oczekiwanych rezultatów.

Nasz projekt reprezentowali członkowie zespołu zarządzającego - Arkadiusz Primus, Joanna Hausner i Łukasz Łapiński.

Więcej...

Kick-off meeting

Zespół Zarządzający projektu LIFE COGENERATION.PL został zaproszony na LIFE12 Kick-off meeting czyli na międzynarodowe spotkanie inaugurujące realizację projektów LIFE+ w naborze 2012.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2013 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej...

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...