2013

LIFE goes on!

W czwartek 21 listopada Parlament Europejski zatwierdził kolejny program LIFE na lata 2014-2020. Budżet programu wzrośnie do poziomu €3.1 mld (z aktualnego €2.2mld). Nowy program będzie szczególnie zorientowany na nowe zadania i wyzwania w obszarze działań na rzecz klimatu i efektywnego wykorzystania zasobów.

Parlament Europejski informuje, że w kolejnym programie LIFE, projekty będą wybierane na bazie ich jakości i potencjału demonstracyjnego. Planowany jest też bardziej przejrzysty sposób podziału środków pomiędzy kraje członkowskie. Uruchomione także zostaną środki budowania zdolności, aby pomóc państwom i regionom o niskim poziomie sukcesu w dotychczasowych naborach przygotowywać lepsze projekty.

Odwiedź: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2013/november/index.htm#newlife.

Więcej...

Po kick-off'ie

5 listopada 2013 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektów LIFE+, przyjętych do współfinansowania w ramach naboru w 2012 . W Kick-off meeting wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, zespołów monitorujących, NFOŚiGW oraz reprezentanci 23 projektów LIFE+ realizowanych przez podmioty z Europy Środkowej.

Celem spotkania było zapoznanie beneficjentów z zasadami wdrażania projektów LIFE+, współpracy z Komisją Europejską oraz rolą zespołów monitorujących w realizacji przedsięwzięć. Szczegółowo omówiono Postanowienia Wspólne (czyli warunki umowy pomiędzy beneficjentami a Komisją Europejską), a także aspekty techniczne i finansowe realizacji przedsięwzięć, zasady raportowania oraz rozpowszechniania informacji na temat projektów.

Jednym z kluczowych elementów spotkania była prezentacja nowych projektów LIFE+, ich celów, działań i oczekiwanych rezultatów.

Nasz projekt reprezentowali członkowie zespołu zarządzającego - Arkadiusz Primus, Joanna Hausner i Łukasz Łapiński.

Więcej...

Kick-off meeting

Zespół Zarządzający projektu LIFE COGENERATION.PL został zaproszony na LIFE12 Kick-off meeting czyli na międzynarodowe spotkanie inaugurujące realizację projektów LIFE+ w naborze 2012.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2013 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej...

Zaczynamy!

Z olbrzymią przyjemnością ogłaszamy, że 1 lipca 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu LIFE COGENERATION.PL. Komisja Europejska oraz NFOŚiGW zatwierdziły finansowanie dla innowacyjnego projektu INVESTEKO S.A. w ramach programu LIFE+.

Projekt LIFE COGENERATION.PL został wyróżniony w ramach komponentu "LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, znajdując się tym samym w grupie 12 pozytywnie ocenionych wniosków z Polski na blisko 1200 złożonych w całej Unii Europejskiej.

Istotą LIFE COGENERATION.PL jest demonstracja innowacyjnej technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Innowacyjność technologii bazuje na wykorzystaniu procesu zgazowania, który w przeciwieństwie do metod klasycznych umożliwia wysokoefektywną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Poznaj lepiej technologię przyszłości. Poznaj naszą nową stronę www.lifecogeneration.pl.

Więcej...

Zapraszamy na Poleko

Od 7 do 10 października projekt LIFE COGENERATION.PL zaprezentowany zostanie na targach POLEKO w Pozaniu.

Promocję projektu i technologii LIFE COGENERATION.PL rozpoczynamy od najbardziej prestiżowej imprezy branżowej w kraju. POLEKO to najważniejsze targi poświęcone odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska i gospodarce komunalnej. Na POLEKO raz do roku spotyka się prawie 20.000 profesjonalistów aktywnie poszukujących nowych rozwiązań. Tam nie może nas zabraknąć.

Do zobaczenia w Pawilonie 5, Sektor B, Stanowisko 36.

Więcej...

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...