Śledź nowości dotyczące projektu.

Life Cogeneration.pl na prawidłowej drodze zdaniem Komisji Europejskiej

Obecny stan prac nad projektem Life Cogeneration.pl został zaaprobowany przez Komisję Europejską. KE przesłała oficjalny list akceptujący postępy we wdrażaniu przedsięwzięcia, w którym potwierdza, że projekt "jest na właściwej drodze i pozostaje wykonalny". Fragmenty listu są opublikowane w dziale Galeria.

Więcej...

13 najlepszych projektów LIFE Nature

Zostały ogłoszone najlepsze projekty z zakresu programu LIFE Nature z zakresu roku 2013. Wyboru wstępnej listy najlepszych projektów dokonała grupa osób skupiona wokół LIFE Unit External Assistance Team.

Ostatecznie do grona „Best of the Best” zostało zaliczonych 13 projektów, o których można przeczytać tutaj (przedstawione są w kolejności alfabetycznej): http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2013/index.htm.

Więcej...

Wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla LIFE na lata 2014-2020

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła dokument definiujący zasady finansowego wsparcia beneficjentów LIFE w nowej perspektywie finansowej Komisji Europejskiej.

NFOŚiGW przeznacza 146 mln zł na współfinansowanie projektów LIFE wybranych w ramach naborów KE 2014 - 2017, oraz 85 mln zł na preferencyjne pożyczki dla obecnych i przyszłych beneficjentów LIFE. Najważniejsze postanowienia programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE w obszarze nowej perspektywy finansowej są następujące:

  • utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla Beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% kosztów kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego Komisji Europejskiej do 95% kosztów kwalifikowanych projektu.
  • udostępnienie wsparcia pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej.

\W najbliższym czasie NFOŚiGW planuje ogłoszenie naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE.

Więcej...

Eksperci debatowali o gospodarce odpadami na Śląsku

Za nami pierwsza wojewódzka debata ekspertów zorganizowana w ramach nagłaśniania projektu LIFE COGENERATION.PL.

26 marca w katowickim Sky Barze specjaliści z urzędów, przedsiębiorstw i uczelni wspólnie nakreślili problemy z jakimi na Górnym Śląsku boryka się gospodarka odpadami. Ożywiona dyskusja przyniosła wiele ciekawych wniosków i propozycji na polepszenie sytuacji. Spotkanie prowadził prezes Investeko S. A. Arkadiusz Primus. Dziękujemy ekspertom za wkład w LIFE COGENERATION.PL!

Więcej...

Frekwencja i atmosfera dopisały na pierwszej konferencji LIFE COGENARATION

20 marca w katowickim Euro-Centrum gościliśmy liczne i szacowne grono zaproszonych na naszej pierwszej oficjalnej konferencji.

Wśród przybyłych byli m. in. dziennikarze z telewizji, radia i prasy, specjaliści z branży energetycznej i ekologicznej, osoby z przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, przedstawiciele uczelni i fachowcy z administracji. Naszymi panelistami byli doc. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych, prezes Invest Eko: Arkadiusz Primus oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach Andrzej Malara. Całość moderował dziennikarz Telewizji Silesia – Aleksander Gortat. Eksperci i aktywnie włączająca się publiczność dysk utowali o problematyce zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych, a także idei rozproszonych źródeł energii. Oczywiście premierowo również został zaprezentowany i szczegółowo omówiony projekt LIFE COGENERATION.PL. Wydarzenie już zaczęło mocno promować naszą instalację - w kolejnych mediach ukazują się materiały o LIFE COGENERATION.PL

Więcej...

Bułgaria, Szwecja i Estonia już osiągnęły planowane na 2020 udziały energii z OZE

Najnowszy news z tematyki tak ważnej dla eko energii. Bułgaria, Szwecja i Estonia już uzyskały założone na osiągnięcie do 2020 roku udziały energii tworzonej z odnawialnych źródeł (OZE).

W Polsce w 2012 roku OZE sięgało 11 proc. finalnego zużycia. Nasz kraj zobowiązał się do końca 2020 roku zwiększyć ten wynik do 15 procent.. Więcej można przeczytać tutaj: http://www.reo.pl/juz-trzy-kraje-ue-osiagnely-swoj-cel-oze-na-2020-rok.

Więcej...

LIFE goes on!

W czwartek 21 listopada Parlament Europejski zatwierdził kolejny program LIFE na lata 2014-2020. Budżet programu wzrośnie do poziomu €3.1 mld (z aktualnego €2.2mld). Nowy program będzie szczególnie zorientowany na nowe zadania i wyzwania w obszarze działań na rzecz klimatu i efektywnego wykorzystania zasobów.

Parlament Europejski informuje, że w kolejnym programie LIFE, projekty będą wybierane na bazie ich jakości i potencjału demonstracyjnego. Planowany jest też bardziej przejrzysty sposób podziału środków pomiędzy kraje członkowskie. Uruchomione także zostaną środki budowania zdolności, aby pomóc państwom i regionom o niskim poziomie sukcesu w dotychczasowych naborach przygotowywać lepsze projekty.

Odwiedź: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2013/november/index.htm#newlife.

Więcej...

Po kick-off'ie

5 listopada 2013 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektów LIFE+, przyjętych do współfinansowania w ramach naboru w 2012 . W Kick-off meeting wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, zespołów monitorujących, NFOŚiGW oraz reprezentanci 23 projektów LIFE+ realizowanych przez podmioty z Europy Środkowej.

Celem spotkania było zapoznanie beneficjentów z zasadami wdrażania projektów LIFE+, współpracy z Komisją Europejską oraz rolą zespołów monitorujących w realizacji przedsięwzięć. Szczegółowo omówiono Postanowienia Wspólne (czyli warunki umowy pomiędzy beneficjentami a Komisją Europejską), a także aspekty techniczne i finansowe realizacji przedsięwzięć, zasady raportowania oraz rozpowszechniania informacji na temat projektów.

Jednym z kluczowych elementów spotkania była prezentacja nowych projektów LIFE+, ich celów, działań i oczekiwanych rezultatów.

Nasz projekt reprezentowali członkowie zespołu zarządzającego - Arkadiusz Primus, Joanna Hausner i Łukasz Łapiński.

Więcej...

Kick-off meeting

Zespół Zarządzający projektu LIFE COGENERATION.PL został zaproszony na LIFE12 Kick-off meeting czyli na międzynarodowe spotkanie inaugurujące realizację projektów LIFE+ w naborze 2012.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2013 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej...

Zaczynamy!

Z olbrzymią przyjemnością ogłaszamy, że 1 lipca 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu LIFE COGENERATION.PL. Komisja Europejska oraz NFOŚiGW zatwierdziły finansowanie dla innowacyjnego projektu INVESTEKO S.A. w ramach programu LIFE+.

Projekt LIFE COGENERATION.PL został wyróżniony w ramach komponentu "LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, znajdując się tym samym w grupie 12 pozytywnie ocenionych wniosków z Polski na blisko 1200 złożonych w całej Unii Europejskiej.

Istotą LIFE COGENERATION.PL jest demonstracja innowacyjnej technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Innowacyjność technologii bazuje na wykorzystaniu procesu zgazowania, który w przeciwieństwie do metod klasycznych umożliwia wysokoefektywną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Poznaj lepiej technologię przyszłości. Poznaj naszą nową stronę www.lifecogeneration.pl.

Więcej...

Zapraszamy na Poleko

Od 7 do 10 października projekt LIFE COGENERATION.PL zaprezentowany zostanie na targach POLEKO w Pozaniu.

Promocję projektu i technologii LIFE COGENERATION.PL rozpoczynamy od najbardziej prestiżowej imprezy branżowej w kraju. POLEKO to najważniejsze targi poświęcone odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska i gospodarce komunalnej. Na POLEKO raz do roku spotyka się prawie 20.000 profesjonalistów aktywnie poszukujących nowych rozwiązań. Tam nie może nas zabraknąć.

Do zobaczenia w Pawilonie 5, Sektor B, Stanowisko 36.

Więcej...

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Więcej...